Wat is een NHG Bouwkundige keuring?

Hiermede worden de bouwonderdelen van de buitenzijde van de woning kritisch beoordeeld op staat van bouwgebreken conform bouwbesluit. Het NHG Bouwkeuringsrapport wordt onderbouwd met aanvullende foto’s en omschrijving van de geconstateerde gebreken, degradaties en/of achterstallig onderhoud. Vervolgens wordt het resultaat per bouwonderdeel omschreven met een aanbeveling zoals deze hersteld, vervangen of planmatig uitgevoerd kan worden. Door middel van een kostenraming wordt inzichtelijk welke bouwonderdelen direct of op langere termijn gepland kunnen worden.
              
 

Wat is het voordeel? 

Gezien de ervaringen biedt het NHG Bouwkeuringsrapport alleen maar voordelen voor alle betrokkenen. De koper wordt bewuster van zijn aankoop en kan hierop anticiperen door indien nodig zijn hypotheek aan te passen naar de behoeftes en mogelijkheden. De hypotheekadviseur wordt aanvullend van zijn taxatierapport geïnformeerd met de onderhoudsstatus van de woning. De hypotheekverstrekker wordt voorzien van een volledig overzicht van de waarde en onderhoudsstaat met nodigde investeringen van de woning. Hiermede kan een hypotheek aanvraag compleet getoetst worden op NHG Koopgarantie en NHG bouwzekerheden. 
 
Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten, die varieert vanaf;
       80  > 110m2 won. opp.                €  315,00 incl. 21% BTW
       110> 135m2 won. opp.                €  355,00 incl. 21% BTW
       135> 150m2 won. opp.                €  385,00 incl. 21% BTW     
        In Flevoland, excl. reiskosten buiten Almere.