Het opleveren van een woning is een belangrijk onderdeel in de eindfase van de bouw. AdenbO, heeft inmiddels een jarenlange ervaring om dit goed voor te bereiden. Tijdens de bouw worden diverse kwaliteitscontroles gedaan, zodat de meeste aandachtspunten zijn opgelost.

Voorafgaand aan de oplevering, wordt eerst een voor- opname gepland. Dit om mogelijke aandachtspunten te noteren die nog hersteld kunnen worden voor de oplevering. Het uitgangspunt is, om zomin mogelijk (of geen) opleverpunten te hebben bij de oplevering.