Wanneer u een verbouwing wilt laten uitvoeren kunnen wij vooraf de werkzaamheden opnemen en aansluitend in overleg met u, de leveranciers, aan- /en ondernemer, installateur en montagebedrijf inschakelen. Wij ver(ont)zorgen de bouwbegeleiding en bewaken de voortgang van het werk met rapportages.

Voor het inrichten of ontwerpen van uw interieur zie ons interieur advies.